Σχετικά

Προφίλ

Το Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ) είναι μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2008 στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη της αυτοδιοίκησης των νησιών στον ενεργειακό σχεδιασμό και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερα, λειτουργεί ως στρατηγικός σύμβουλος των νησιών (και όχι μόνο) για την ωρίμανση έργων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των έξυπνων δικτύων, της διαχείρισης απορριμμάτων, της ορθολογικής χρήσης των πόρων, της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία του τοπίου. Επιπλέον συμμετέχει σε Ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς όπως η FEDARENE με κεντρικό θεματικούς άξονες την Κλιματική Αλλαγή / Προσαρμογή και την Κυκλική Οικονομία.

Οι κύριοι μηχανισμοί για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη δράσεων για το συντονισμό των επαφών της τοπικής αυτοδιοίκησης με την κεντρική διοίκηση, τους θεσμικούς εταίρους, τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, τις τοπικές κοινωνίες και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ηλίας Ευθυμιόπουλος
Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κάραλης
Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ

ΜΕΛΟΣ

Γιάννης Αγαπητίδης
Αναπληρωτής Γεν. Διευθυντής ΜΟ∆

ΜΕΛΟΣ

Γιώργος Αγερίδης
∆/ντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ

ΜΕΛΟΣ

Αβέρκιος Γαϊτανής
Τέως Αντιδήμαρχος Μήλου

ΜΕΛΟΣ

Παναγιώτης Παπασταματίου
Αντιπρόεδρος Εταιρείας ΕΝΤΕΚΑ

ΜΕΛΟΣ

Κίμων Χατζημπίρος
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

ΜΕΛΟΣ

Γεώργιος Πουσσαίος
τ. Γ.Γ Τουρισμού