Το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου αναζητεί συνεργάτη για πλήρη απασχόληση στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου αναζητεί συνεργάτη για πλήρη απασχόληση στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Νήσων

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Νήσων

Η Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓΕΠ) Νήσων είναι μία διαδικτυακή πύλη ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων για τον ελληνικό νησιωτικό χώρο...
FISH&CHIPS: Χάρτης κοινοτήτων των Οικομουσείου Πετριτή & νότιας Κέρκυρας

FISH&CHIPS: Χάρτης κοινοτήτων των Οικομουσείου Πετριτή & νότιας Κέρκυρας

Ο Χάρτης Κοινότητας είναι ένα εργαλείο με το οποίο οι τοπικές κοινότητες έχουν την ευκαιρία να αποτυπώσουν την κληρονομιά, το τοπίο και τη γνώση...
previous arrow
next arrow

Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό
Γραφείο Αιγαίου

Στρατηγικός σύμβουλος των νησιών

Το Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ) είναι μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2008 στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη της αυτοδιοίκησης των νησιών στον ενεργειακό σχεδιασμό και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερα, λειτουργεί ως στρατηγικός σύμβουλος των νησιών (και όχι μόνο) για την ωρίμανση έργων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των έξυπνων δικτύων, της διαχείρισης απορριμμάτων, της ορθολογικής χρήσης των πόρων, της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία του τοπίου.

Ευρωπαϊκά Έργα

Το ΕΠΕΓΑ συμμετέχει είτε ως εταίρος είτε ως συντονιστής σε Ευρωπαϊκά έργα, αξιοποιώντας χρηματοδοτήσεις και δημιουργώντας συνεργασίες με διεθνείς επιστημονικές ομάδες στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Εθνικά Έργα

Πέρα από το Ευρωπαϊκά έργα, το ΕΠΕΓΑ εξασφαλίζει πόρους συμμετέχοντας σε έργα εθνικής χρηματοδότησης.

Μελέτες

Το ΕΠΕΓΑ παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για την ωρίμανση και υλοποίηση καινοτόμων έργων.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Βιβλιοθήκη

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΠΕΓΑ αναρτώνται τα πλήρη κείμενα των συγγραμάτων και λοιπών δημοσιεύσεων του φορέα.

MED EPC Guidelines

16/10/2019

Interreg Mediterranean

Το Δίλημμα της Πεταλούδας

22/03/2017

Ηλίας Ευθυμιόπουλος

Τελευταία
Νέα

Το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου αναζητεί συνεργάτη για πλήρη απασχόληση στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Περιγραφή θέσης: Συμμετοχή σε 30μελή διεπιστημονική ομάδα παροχής υπηρεσιών ωρίμανσης έργων δημόσιων κτιριακών...

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Νήσων

Η Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓΕΠ) Νήσων είναι μία διαδικτυακή πύλη ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων για τον ελληνικό νησιωτικό χώρο…

FISH&CHIPS: Χάρτης κοινοτήτων των Οικομουσείου Πετριτή & νότιας Κέρκυρας

Ο Χάρτης Κοινότητας είναι ένα εργαλείο με το οποίο οι τοπικές κοινότητες έχουν την ευκαιρία να αποτυπώσουν την κληρονομιά, το τοπίο και τη γνώση…

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σε Μύκονο, Μήλο και Ίο

Τρία ακόμη αναπτυξιακά έργα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ Νότιο Αιγαίου 2014- 2020” στο πλαίσιο της…