Αιολικά Πάρκα και Τοπίο

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η εξέταση της δυνατότητας ένταξης του Αιολικού Πάρκου (στη θέση Ράχη/Ξηροκόμπι της Άνδρου) στο τοπίο. Η ένταξη αφορά το σύνολο του έργου, καθώς και τα συνοδά έργα που απαιτούνται για την εγκατάσταση Α/Γ, με σημαντικότερο αυτό της οδοποιίας. Εξετάστηκαν διαφορετικές δυνατότητες χωροθέτησης και σενάρια με φωτορεαλιστική απεικόνηση των λύσεων καθώς και οι παραμένουσες επιπτώσεις στο τοπίο. Εξετάστηκε επίσης η υιοθέτηση αντισταθμιστικών μέτρων.