Ανάπτυξη Πολιτιστικού Τουρισμού στο Δήμο Κύθνου

Σύμβαση: Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του Πολιτιστικού Τουρισμού στο Δήμο Κύθνου

Δήμος Κύθνου

Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η ανάδειξη των τοπίων υψηλής πολιτισμικής αξίας της Κύθνου, όπως τα τοπία Βιομηχανικής, Αρχαιολογικής, Αγροτικής, Αρχιτεκτονικής και Οικιστικής Κληρονομιάς. Η υπηρεσία οργανώθηκε σε τρεις φάσεις: η 1η αφορούσε την αξιολόγηση του πολιτισμικού τουριστικού δυναμικού, η 2η την καταγραφή των πολιτιστικών πόρων και πόρων κληρονομιάς με έρευνα πεδίου και με τη διοργάνωση συμμετοχικών εργαστηρίων με τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς καθώς και τη χαρτογραφική αποτύπωση τους και κατά την 3η φάση σχεδιάστηκε μια Πολιτιστική Διαδρομή, η οποία μέσω σημείων – κόμβων αναδεικνύει τα πολιτιστικά τοπία της Κύθνου. Τέλος, εκπονήθηκε ένα σχέδιο προώθησης και προβολής της Πολιτιστικής Διαδρομής και προτάθηκαν έργα, δράσεις και λοιπές παρεμβάσεις για την ανάδειξη και τη βιώσιμη αξιοποίηση της καθώς και δράσεις ανάπτυξης του Πολιτιστικού Τουρισμού.