Χωροταξία ΑΠΕ

Ρυθμιστικό σχέδιο για τον προσδιορισμό των βέλτιστων χωρικών κατανομών και συγκεντρώσεων αιολικών πάρκων σε νησιά του Αιγαίου.

Το έργο περιλαμβάνει την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε νησιά του Αιγαίου ως προς την αντικειμενική δυνατότητα εγκατάστασης αιολικών πάρκων και η ανάπτυξη προτάσεων για την εφαρμογή των προβλέψεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. καθώς και διαβούλευση /καταγραφή προτάσεων τοπικών φορέων και ΟΤΑ.