Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων

Τη συνάντηση διοργάνωσε το ΕΠΕΓΑ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη στήριξη του Δικτύου ΔΑΦΝΗ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου STEPPING, όπου το ΕΠΕΓΑ προβλέπεται να εκπονήσει επενδυτικά σχέδια για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων σε 10 νησιωτικούς Δήμους με τη χρήση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Σημαντική ήταν η εκπροσώπηση φορέων από την κεντρική διοίκηση, παροχής τεχνικής υποστήριξης στο δημόσιο, την αγορά, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίοι στο πλαίσιο της συζήτησης ανακοίνωσαν σειρά πρωτοβουλιών επί του θέματος.