2η Συνάντηση εργασίας για το MED RE

Στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε υπό την οργάνωση του ΕΠΕΓΑ και την φιλοξενία του ΔΑΦΝΗ, η 2η συνάντηση εταίρων του έργου INTERREG MED Renewable Energy με φυσική παρουσία. Η συνάντηση είχε στόχο την παρουσίαση προόδου εργασιών σχετικά με την προώθηση της Πρωτοβουλίας ETU (Ecosystemic Transition Unit) στην περιοχή της ευρωπαϊκής Μεσογείου και τον καθορισμό επόμενων βημάτων και δράσεων στο πλαίσιο του έργου.