Διεθνές Συνέδριο «Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές & Νησιωτικότητα»

Για τρεις συνεχόμενες χρονιές, το ΕΠΕΓΑ έχει διοργανώσει το Διεθνές Συνέδριο, «Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές & Νησιωτικότητα», με συμμετοχή πολλών και διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων συνέδρων.
Το συνέδριο αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να υπάρξουν συναντήσεις μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, της αυτοδιοίκησης, των οργανισμών λιμένων, του επιστημονικού κόσμου, των κρατικών και κυβερνητικών παραγόντων, των ΜΚΟ και των υπηρεσιών/φορέων της ΕΕ, με στόχο με στόχο να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και να προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών.

Περισσότερες πληροφορίες, υλικό και παρουσιάσεις στην επίσημη σελίδα του συνεδρίου:
www.smartports.gr