Έγκριση έργου HORIZON 2020 με πιλοτικές εφαρμογές στην Κύθνο!

To Ευρωπαϊκό έργο WiseGRID με στόχο την έρευνα και υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών έξυπνων δικτύων στην Ευρώπη είναι γεγονός! Το ΕΠΕΓΑ συμμετέχει στην ομάδα υλοποίησης του έργου με κύριο ρόλο την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Κύθνου στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων πιλοτικών εφαρμογών στο νησί.

Η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Κύθνου, του ΕΠΕΓΑ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) απέδωσε καρπούς. Η Κύθνος θα αποτελέσει τα επόμενα 3,5 χρόνια ένα από τα 5 πεδία εφαρμογής νέων, καινοτόμων και έξυπνων τεχνολογιών με στόχο τα ασφαλέστερα, αποδοτικότερα και εξυπνότερα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα στην Κύθνο προβλέπεται η δημιουργία ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου ηλεκτρικού συστήματος που θα περιλαμβάνει:

 • μονάδες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 • προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων
 • συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) σε δημόσια/δημοτικά κτίρια
 • εξοπλισμό βελτιστοποίησης λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης
 • συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) για την αύξηση απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ
 • εξοπλισμό ευέλικτης και βέλτιστης λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου ενισχύοντας την αμφίδρομη επικοινωνία με τους καταναλωτές
 • λοιπές νέες εφαρμογές διαχείρισης ηλεκτρικού δικτύου

Οι δράσεις αυτές θα βοηθήσουν σημαντικά την υποστήριξη της ευρύτερης στρατηγικής του Δήμου για την προώθηση του στόχου ανάδειξης της Κύθνου σε «Έξυπνο Νησί» που θα φιλοξενεί καινοτόμες εφαρμογές στο σύνολο των υποδομών. Εκτός της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, παράλληλα οι εφαρμογές αυτές θα καταστήσουν την Κύθνο προορισμό εκπαιδευτικού και επιστημονικού τουρισμού.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και επισκέψεων επιστημόνων, φοιτητών και μαθητών οδηγώντας έτσι σε διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης του νησιού.

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ, επιστημονικός σύμβουλος του οποίου είναι το ΕΠΕΓΑ, εγγυάται τη μεταφορά εμπειρίας και γνώσης που θα παράξει το WISEGRID στα νησιά – μέλη του, ωριμάζοντας τις συνθήκες για υλοποίηση και άλλων σημαντικών ερευνητικών έργων στον Ελληνικό νησιωτικό χώρο.

Το έργο θα συμβάλει στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλή σε άνθρακα με την αύξηση της χρήσης ΑΠΕ μέσα από την προώθηση και επίδειξη καινοτόμων και έξυπνων τεχνολογιών

 • διαχείρισης των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
 • αποθήκευσης ενέργειας
 • ενσωμάτωσης έξυπνων μεταφορών στο ηλεκτρικό δίκτυο και
 • ευέλικτης διαχείρισης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας

Η πρόταση WISEGRID κατατέθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης LCE2: Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing share of renewables: distribution system https://goo.gl/bx84fM του πυλώνα Competitive Low Carbon Economy.

Το WiseGRID αποτελεί ένα από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν συνολικά σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης για την προώθηση εφαρμογών έξυπνων δικτύων. Συνολικά προβλέπεται η υλοποίηση περίπου 20 πιλοτικών επιδεικτικών εφαρμογών σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το πιλοτικό έργο στην Κύθνο αποτελεί το μοναδικό τέτοιο έργο σε μη διασυνδεδεμένο νησιωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Στο εταιρικό σχήμα που συνθέτει την ομάδα υλοποίησης και προώθησης του WiseGRID περιλαμβάνονται οι παρακάτω 21 εταίροι:

 1. ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA, The coordinator, Ισπανία
 2. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, Γαλλία
 3. ENGINEERING – INGEGNERIA INFORMATICA SPA, Ιταλία
 4. CENTRUL ROMAN AL ENERGIEI, Ρουμανία
 5. ASM TERNI SPA, Ιταλία
 6. ECOPOWER, Βέλγιο
 7. COOPERATIVA ELECTRICA BENEFICA SANFRANCISCO DE ASIS SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA, Ισπανία
 8. HYPERTECH (CHAIPERTEK) ANONYMOS VIOMICHANIKI EMPORIKI ETAIREIA PLIROFORIKIS KAI NEON TECHNOLOGION, Ελλάδα
 9. AMPERE POWER ENERGY SL, Ισπανία
 10. ASOCIACION INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA, Ισπανία
 11. INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS, Ελλάδα
 12. DIACHEIRISTIS ELLINIKOU DIKTYOU DIANOMIS ELEKTRIKIS ENERGEIAS AE, Ελλάδα
 13. ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS – RESEARCH CENTER, Ελλάδα
 14. RESCOOP EU ASBL, Βέλγιο
 15. VARTA STORAGE GMBH, Γερμανία
 16. QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON, Ηνωμένο Βασίλειο
 17. EMOTION SRL, Ιταλία
 18. PARTAGO, Βέλγιο
 19. ΕΠΕΓΑ, Ελλάδα
 20. Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής ΑΕ, Ελλάδα
 21. ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, Ισπανία