Ευρωπαϊκό συνέδριο STEPPING στην Αθήνα!

Με τίτλο “Retrofitting the Mediterranean public building stock through Energy Performance Contracting” το συνέδριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε επιλεγμένα δημόσια κτίρια, όπως εφαρμόστηκαν σε 8 διαφορετικές περιοχές της Μεσογείου, και τον βαθμό στον οποίο αξιοποιήθηκαν οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) στην υλοποίηση των έργων αυτών.

Το συνέδριο θα συγκεντρώσει εκπροσώπους ενεργειακών γραφείων από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, καθώς και από Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εταιρείες, οι οποίοι θα μοιραστούν την εμπειρία τους σχετικά με τα εμπόδια αλλά και με τα μέτρα, τα κίνητρα και τις πολιτικές εκείνες που μπορούν να διευκολύνουν την εφαρμογή ΣΕΑ και συγκεκριμένα στη Μεσόγειο.

Αναλυτικότερα, μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν, περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Πώς διαμορφώνεται το Ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας (στόχοι για το 2030, νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027);
  • Ποιες είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη Μεσόγειο και ποια τα εθνικά μέτρα ενίσχυσης των ΣΕΑ (θεσμικό πλαίσιο, αγορά ΕΥΥ, κίνητρα) στις χώρες που συμμετέχουν στο STEPPING;
  • Υπάρχει πρόοδος στη δημιουργία/αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων με συνδυασμό ΣΕΑ και ΕΔΕΤ;
  • Ποιος ο ρόλος και ποια η σημασία των συμβούλων ανάπτυξης ΣΕΑ (EPC facilitators);