Ολοκλήρωση του έργου HAPPEN

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού έργου HAPPEN, που στόχο έχει την προώθηση της ενεργειακής αναβάθμισης των  κατοικιών στην περιοχή της Μεσογείου, το ΕΠΕΓΑ μαζί με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, παρουσίασαν τα τελικά αποτελέσματα του έργου στα πιλοτικά κτίρια, για τα οποία συντάχθηκαν μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης ως παραδείγματα του προτύπου MedZEB.

Το ΕΠΕΓΑ κάλυψε τις περιπτώσεις δύο πιλοτικών κτιρίων, τον Δημοτικό Ξενώνα Πολυβώτη στηΝίσυρο και τον Δημοτικό Ξενώνα στις Λεύκεες της Πάρου, ενώ το Ε.Κ.Π.Α. κάλυψε την περίπτωση του Ιστορικού Μουσείου του ΕΚΠΑ στην Αθήνα.

Οι δύο δημοτικοί ξενώνες αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα σχεδιασμού τουριστικών καταλυμάτων κατά το πρότυπο των ΞΕΝΙΑ στις δεκαετίες 60-70, κτίρια υψηλής αισθητικής και λειτουργικής αξίας, που ωστόσο πλέον διαθέτουν πεπαλαιωμένο εξοπλισμό και είναι χαμηλής ενεργειακής απόδοσης .

Το ΕΠΕΓΑ πραγματοποίησε μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης στα πρότυπα του MedZEB για τα κτίρια των ξενώνων, σε συνδυασμό με την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων. Πιο συγκεκριμένα, στα κτίρια προβλέπεται:

  • η αλλαγή του συστήματος θέρμανσης,
  • η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων,
  • η χρήση συστήματος διαχείρισης των δωματίων σε συνδυασμό με τη χρήση συστήματος Building Energy Management System (BEMS),
  • η θερμομόνωση των δωμάτων των κτιρίων,
  • η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) μέσω της εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας και
  • η αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα, ενεργειακής απόδοσης.

Οι παρεμβάσεις αυτές σχεδιάστηκαν με γνώμονα την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και τη διατήρηση της αισθητικής των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου στους παραδοσιακούς νησιωτικούς οικισμούς.