Ευρωπαϊκά έργα

FISH & C.H.I.P.S.

FISH & C.H.I.P.S. Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, ταυτότητα και τοπικές (συμμετέχουσες) κοινωνίες. Interreg...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

MOTIVATE

MOTIVATE Ενισχύοντας το συμμετοχικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις της Μεσογείου...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

STEPPING

STEPPING Προώθηση των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

HAPPEN

HAPPEN Ριζική ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος της Μεσογείου. Horizon 2020 2018 - 2021...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

WISEGRID

WISEGRID Ευρείας κλίμακας επίδειξη ολοκληρωμένων λύσεων και επιχειρηματικών μοντέλων για το Ευρωπαϊκό Έξυπνο...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

IMPLEMENT

IMPLEMENT Βελτίωση της τοπικής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής μέσω του συστήματος διαχείρισης ποιότητας...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ