Ωρίμανση έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων – Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η ωρίμανση μελετών έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων για την επιτυχή ένταξη τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα και την επιτυχή δημοπράτηση τους. Η υποστήριξη ξεκινά από την αρχική εκτίμηση του έργου, την ενεργειακή επιθεώρηση και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης έως την υποστήριξη προέγκρισης των Τευχών Δημοπράτησης.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: Σύνταξη Μελετών Ενεργειακής Αναβάθμισης, Η/Μ Μελετών, Αρχιτεκτονικών και Στατικών Μελετών, Εξασφάλιση Αδειοδοτήσεων και Εγκρίσεων, Τακτοποίηση νομιμότητας και ιδιοκτησιακών θεμάτων, Σύνταξη Προϋπολογισμού, Προμετρήσεων και Τευχών Δημοπράτησης Έργων.

Χαρακτηριστικά έργα ή προτάσεις στα οποία αναλήφθηκε ρόλος υποστήριξης ωρίμανσης μελετών και έργου:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ενεργειακή αναβάθμιση ΕΠΑΛ ΓΕΛ Μούδρου Λήμνου 273.200 €
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ψαρών 547.000 €
Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Φούρνων 318.000 €
Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Καλύμνου 354.200 €
Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιητών 176.000 €
Ενεργειακή αναβάθμιση ΕΠΑΛ ΤΕΕ Μυκόνου 482.000 €
Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Νάξου 704.000 €
Ενεργειακή αναβάθμιση ΕΠΑΛ Αμοργού 150.000 €
Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου 880.000 €
Ενεργειακή Αναβάθμιση Βουβάλειου Νοσοκομείου Καλύμνου 423.000 €
Προσθήκη κατ’ επέκταση Νηπιαγωγείου Μαραθίου Μυκόνου 777.000 €
Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση Δημαρχείου Αστυπάλαιας 330.000 €
Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Ίου 194.000 €
Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση Ξενώνα Πολυβώτη Νισύρου 322.000 €
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας 81.000 €