Σύμφωνο των Νησιών (Pact of Islands)

Δίκτυο νησιών της Ευρώπης για την προώθηση αειφορικών ενεργειακών λύσεων.

Intelligent Energy Europe

Το Pact of Islands δημιουργήθηκε ως συνέχεια του ΣτΔ με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 και την προώθηση αειφορικών λύσεων στην ενέργεια. Συμμετέχουν 52 Ευρωπαϊκά νησιά, εξ ων 15 από το Αιγαίο.

Οι κύριοι στόχοι του έργου ISLE-PACT ήταν:

  • Να επιτευχθεί συνολικά ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 20% μέχρι το 2020.
  • Πολιτική δέσμευση των συμμετεχόντων μέσω της υπογραφής του Συμφώνου των Νησιών, όπου δεσμεύονται να αναλάβουν την εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και επενδύσεων για την επίτευξη των στόχων του έργου.
  • Καθορισμός Οικονομικά Βιώσιμων Έργων για υλοποίηση.
  • Να προταθούν μηχανισμοί και τρόποι χρηματοδότησης των επενδυτών που θα εξασφαλίσουν την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων.
  • Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης των νησιωτικών περιοχών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Στο Σύμφωνο των Νησιών κλήθηκαν να συμμετάσχουν όλα τα Ευρωπαϊκά νησιά, υπογράφοντας τη σχετική διακήρυξη. Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμπειρογνώμονες και χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να καθορίσουν και να αναπτύξουν Νησιωτικά Αειφόρα Ενεργειακά Σχέδια Δράσης, η υλοποίηση των οποίων θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων 20-20-20 του Πακέτου Μέτρων για την Κλιματική Αλλαγή. Δεκαπέντε νησιά μέλη του δικτύου Δάφνη καθώς και οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου υπέγραψαν το Σύμφωνο.