Το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου αναζητεί συνεργάτη για πλήρη απασχόληση στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Περιγραφή θέσης: Συμμετοχή σε 30μελή διεπιστημονική ομάδα παροχής υπηρεσιών ωρίμανσης έργων δημόσιων κτιριακών και λοιπών (π.χ. παραγωγή ΑΠΕ, υδρεύσεις, αποχετεύσεις, μεταφορών) υποδομών στο νησιωτικό χώρο. Συμβολή στην εκπόνηση μελετών, επίπεδο σκοπιμότητας έως εφαρμογής, ενεργειακής αναβάθμισης, επαναχρησιμοποίησης δημοσίων κτιρίων, παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για κάλυψη κτιριακών αναγκών. Παράλληλη συμβολή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στα ανάλογα επιστημονικά πεδία. Ευχέρεια μετακίνησης στα νησιά και εκτέλεσης εργασιών πεδίου που περιλαμβάνουν συλλογή δεδομένων αρχείου, επιθεωρήσεις κτιριακών υποδομών, αποτυπώσεις αρχιτεκτονικές και ηλεκτρολογικές, μετρήσεις. Εκτέλεση εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο εντοπισμού και ανάκτησης δεδομένων, αδειοδοτήσεων και λοιπών εργασιών.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανικού ή Φυσικού
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα Η/Μ μελετών και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (οικίες, παραγωγικές μονάδες, γραφεία κλπ.).

Επιπλέον προσόντα:

  • Πολύ καλή χρήση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο.
  • Άριστη γνώση Η/Υ και υπολογιστικών προγραμμάτων: Autocad, 4Μ (ή αντίστοιχο), ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ.
  • Γνώση Ευρωπαϊκού και Εθνικού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το αντικείμενο
  • Ικανοποιητική γνώση επιπλέον γλωσσών (π.χ. γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση stavrosapostolou@aegean-energy.gr, αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης “Υποψήφιος Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων”, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Επιστολή ενδιαφέροντος (έως 1 σελίδα)
  • Βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες)