Συνεργάτης για πλήρη απασχόληση στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

To Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου, τεχνικός σύμβουλος του Δικτύου Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ, αναζητεί συνεργάτη για πλήρη απασχόληση στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Πτυχίο Μηχανικού
 2. Τουλάχιστον 5ετής αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα Η/Μ μελετών και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (οικίες, παραγωγικές μονάδες, γραφεία κλπ.). Επιθυμητά τα παρακάτω:
  • Άδεια υπογραφής Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
  • Αποδεδειγμένη έκδοση ικανοποιητικού αριθμού πιστοποιητικών
  • Αποδεδειγμένη γνώση Ευρωπαϊκού και Εθνικού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το αντικείμενο
  • Αποδεδειγμένη γνώση τεχνικών λύσεων στους τομείς:
   • Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας
   • Εξοπλισμών έξυπνης διαχείρισης κτιρίων
   • Βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
 1. Πολύ καλή χρήση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 2. Άριστη γνώση Η/Υ και υπολογιστικών προγραμμάτων: Autocad, 4Μ (ή αντίστοιχο), ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ.

Προαιρετικά προσόντα

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τους τομείς Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Βιοκλιματικού Σχεδιασμού, Τεχνολογιών Βιώσιμης Ενέργειας
 2. Τουλάχιστον 3ετής αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων, την παρακολούθηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων (π.χ. Intelligent Energy Europe, Interreg, Horizon 2020 κ.ά.)
 3. Ικανοποιητική γνώση επιπλέον γλωσσών με σειρά προτίμησης Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά
 4. Γνώση διαδικασιών δημοσίων διαγωνισμών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση kk@aegean-energy.gr, αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης “Energy Efficiency Expert”, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Επιστολή ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (έως 1 σελίδα)
 2. Βιογραφικό σημείωμα με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προσόντα (έως 3 σελίδες)
 3. Στοιχεία επικοινωνίας 2 προηγούμενων εργοδοτών