Το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου γίνεται μέλος της FEDARENE

Το Σεπτέμβριο του 2015 το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου έγινε επίσημα μέλος της FEDARENE. Η FEDARENE αποτελεί Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανισμών και Περιφερειών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον και αποσκοπεί στο συντονισμό, την υποστήριξη και την εφαρμογή ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ως ενεργό μέλος της FEDARENE το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου θα έχει την ευκαιρία να διευρύνει το δίκτυο συνεργασιών του και να εμβαθύνει την εξειδίκευσή του στην εφαρμογή ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών προς συμφέρον των Ελληνικών νησιωτικών δήμων και
περιφερειών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη FEDARENE πατήστε εδώ.