Εθνικά έργα

SMART GRIDS

Μελέτη της εγκατάστασης ευφυών δικτύων σε 5 νησιά του Αιγαίου: Λέσβος, Λήμνος, Σαντορίνη, Κύθνος και Μήλος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χωροταξία ΑΠΕ

Ρυθμιστικό σχέδιο για τον προσδιορισμό των βέλτιστων χωρικών κατανομών και συγκεντρώσεων αιολικών πάρκων σε νησιά του Αιγαίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ακαδημία Ενέργειας

Μια πρωτοβουλία του ΕΠΕΓΑ για κατάρτιση στελεχών σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, ενεργειακής οικονομίας και τεχνολογίας στο νησιωτικό χώρο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ